Historie Bartlovy Boudy

Stavba na místě dnešní Bartlovy boudy je zaznamenaná v mapách Stabilního katastru již v roce 1843.

Majitelem boudy (a tehdy se jí ještě neříkalo Bartlova) byla v té době rodina Neumannových. V roce 1910 ji přenechali místnímu lékaři Rüfflerovi. Ten ve stejném roce nechává boudu přestavět. Staví kamennou podezdívku, část boudy je zděná se světlou omítkou. Letopočet 1910 je také vyryt do komína. Kolem boudy je zahrada s ovocnými stromy a odpočinkovým altánem. Rüfflerovi ale před první světovou válkou odcházejí do zahraničí.

Roku 1926 se majitelem stává Anton Bartel, jehož jméno nese bouda dodnes. V domě zřizuje restauraci s kavárnou.
Přistavuje terasu s barevnými skly v oknech. Jeho dcera Anna Neuwingerová nechala v roce 1938 přistavět jižní část s prostorným sálem a v podkroví pokoje pro ubytování.

Po válce se bouda dostala do správy ROH (Revoluční odborové hnutí), posléze pod družstvo Jednota.
V roce 1990 se majiteli stali manželé Novotní z Frýdlantu, kteří provozovali restauraci a ubytování až do roku 2018, kdy Bartlovu boudu koupila rodina Damaškových.
Dnes zde může být ubytováno 20-25 hostů.

V restauraci se společenským sálem se může najednou občerstvit téměř 100 hostů.